Kennisontwikkeling

We ontwikkelen kennis op vele terreinen. Samen, maar ook individueel door het uitwisselen van kennis en ervaring met elkaar. Daarnaast doen we kennis op over de manier waarop een idee realiteit kan worden. Dit wordt nog verder ondersteund door het Center for Innovation Research, welke betrokken is bij de ontwikkeling en evaluatie van onze reis. De vragen die we ons zelf stellen vormen bovendien het startpunt van projecten en onderzoeken welke opgepakt worden door de bij dit project aangesloten scholen en kennisinstellingen.