De missie

 

Niet de bestemming is het doel, maar de reis zelf. Dat geldt voor Project PathFinders van Midpoint Brabant. Een ontdekkingsreis op weg naar echte innovatie. Het reisgezelschap: een groep professionals die te boek staan als innovatoren binnen hun organisaties. Door hen samen te brengen en samen te laten werken, ontstaat een ander perspectief op innovatie. Die vernieuwing komt met de concepten die zij ontwikkelen. De deelnemers zijn dan ook ‘PathFinders’. Het gaat om hun ervaring en reisverslag.

 

Maatschappelijke en economische vernieuwing zijn noodzakelijk nu de samenleving haar ‘multicrisis’ niet meer op traditionele wijze kan oplossen. Deze multicrisis (financieel, economisch, sociaal en ecologisch) vergt fundamentele veranderingen. Organisaties kunnen zulke verandering realiseren door nieuwe maatschappelijke waarde te scheppen. Daarmee behouden ze hun bestaansrecht. Om zich te handhaven, moeten ze ook economische waar- de realiseren. Maatschappelijke en economische waarde zijn dus nauw met elkaar verbonden begrippen.

 

Project PathFinders slaagt als de energie van betrokkenen zo wordt vrijgemaakt in nieuwe bedrijvigheid. Als de vernieuwing cross sectoraal is (dus de verschillende werkterreinen doorsnijdt). Als het op gang gebrachte innovatieproces zichzelf in stand kan houden (structurele vernieuwing als onderdeel van bedrijfs- en organisatieprocessen). En als de regio leert over en bouwt aan haar social innovation eco-systeem. We zijn nu op reis en doen ondertussen verslag op deze website.